HR služby

Berieme klientom personálnu a mzdovú agendu, aby ich biznis rozkvital. Môžu sa tak plne sústrediť na plnenie obchodných cieľov a všetky podporné aktivity ohľadom zamestnávania a mzdovej agendy svojich zamestnancov nechať na nás. Zabezpečujeme všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré definuje zákon, spracovávame mzdy pre zamestnancov a riešime operatívne problémy.

Naši klienti získavajú o 100% väčšiu flexibilitu manažovania pracovných pomerov zamestnancov ako iné firmy. Radi Vám povieme ako.

Princíp fungovania:

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

V prípade, že mám vlastného kandidáta

Stačí nám zaslať kontaktné údaje kandidáta a DEKRA zabezpečí kompletný servis ohľadom zamestnania nového zamestnanca:


• kontaktuje zamestnanca a vyžiada potrebné doklady

• pripraví pracovno-právnu dokumentáciu

• stretne sa s kandidátom a podpíše s ním pracovnú zmluvu

• prihlási zamestnanca na príslušné inštitúcie

• zabezpečuje evidenciu návštev lekárov, PN, OČR, ...

• spracováva mzdy

• vypláca mzdy

• zabezpečuje všetky povinnosti zamestnávateľa

• posiela zamestnanca na lekársku prehliadku

• zabezpečuje stravné lístky

• znáša prípadné kontroly z príslušných inštitúcií

V prípade, že potrebujem kandidáta aj vyhľadať

Stačí nám zaslať požiadavky na kandidáta a DEKRA zabezpečí kompletný servis ohľadom nájdenia a zamestnania nového zamestnanca:

• spustí výber kandidátov a absolvuje prvé kolo pohovorov

• pošle tých najvhodnejších kandidátov na výber k zadávateľovi

• po výbere kontaktuje úspešného kandidáta

• vyžiada potrebné doklady a pripraví pracovno-právnu dokumentáciu

• stretne sa s kandidátom a podpíše s ním pracovnú zmluvu

• prihlási zamestnanca do príslušných inštitúcií

• zabezpečuje evidenciu návštev lekárov, PN, OČR, ...

• spracováva mzdy a vypláca mzdy

• zabezpečuje všetky povinnosti zamestnávateľa

• posiela zamestnanca na lekársku prehliadku

• zabezpečuje gastrolístky

• znáša prípadné kontroly z príslušných inštitúcií