Prieskumy DEKRA Development

Zamestnanecké a klientske prieskumy sú pripravované tak, aby dávali konkrétne odpovede na všetky otázky zo strany klienta. Zber údajov prebieha užívateľsky jednoduchým spôsobom, aby vyplnenie zvládol naozaj každý. Získané dáta zanalyzujeme a klientovi odovzdáme komplexnú záverečnú správu. Tým, že sme u klientov externý dodávateľ prieskumu, nie sme zaťažení vnútrofiremnou perspektívou, vďaka čomu je záverečná správa objektívna a dokážeme zabezpečiť 100% anonymitu.

Prieskumy môžu byť realizované štandardizovanou formou, ktorá je predpripravená našimi metodikmi a jej výhodou je rýchle nasadenie a rýchle vyhodnotenie výsledkov. Druhou formou je riešenie šité na mieru, ktoré zahŕňa komplexnú prípravu, voliteľné otázky a na mieru šité vyhodnotenie s prípadnými odporúčaniami a vysvetlivkami.

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Your text

Your text

Your text

Your text

Štandardizované

Bez inštalácie (WEB systém)

Prednastavené otázky

Prednastavené vyhodnotenie a grafy

Rýchla implementácia

Rýchle vyhodnotenie údajov

Záverečná správa

Výhody

Rýchlejšia implementácia

Rýchle vyhodnotenie

Na mieru

Bez inštalácie (WEB systém)

Komplexné poradenstvo pri štarte

Príprava respondentov a distribúcie

Metodická príprava dotazníkov

Na mieru šité otázky

Komplexné vyhodnotenie

Záverečná správa

Interpretácia výsledkov


Výhody

Presné dáta, podľa predstáv klienta

Komplexná analýza a vyhodnotenie

Zoznam prieskumov

Štandardizované prieskumy:

 • 360° spätná väzba
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov

Prieskumy na mieru

 • 360° spätná väzba
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov
 • Prieskum spokojnosti klientov
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Hodnotenie efektívnosti zavedenia systémových zmien
 • Identifikácia motivátorov u zamestnancov
 • Prieskum vzdelávacích potrieb zamestnancov
 • Miera angažovanosti zamestnancov
 • Spokojnosť zamestnancov s finančným odmeňovaním
 • Spokojnosť zamestnancov s nefinančným odmeňovaním
 • Spätná väzba od klienta na obchodníkov a zamestnancov, ktorí sú v kontakte s klientom
 • Prieskum spokojnosti klienta s produktom, dodanou službou
 • Prieskum spotrebiteľských postojov
 • Analýza efektívnosti procesov vo firme
 • Jazykové testovanie uchádzačov o prácu
 • Odborné testovanie uchádzačov o prácu

Vyhodnotenie údajov

Všetky údaje prieskumov na mieru vyhodnocujeme individuálne a naši metodici pripravujú dáta, infografiky a záverečnú správu tak, aby čo najviac odpovedali na problematiku, na ktorú sa klient zameriava. V rámci dobre naplánovaných otázok v dotazníkoch sledujeme jednotlivé kompetencie a schopnosti naprieč celým prieskumom tak, aby účastníci nevedeli ku ktorej kompetencii otázky sú. Prieskumy na mieru realizujeme vlastným analytickým portálom TARGETIS, ktorý umožňuje viaceré nastavenie presnosti odpovedí a podmienok, preto výstupy zo systému môžu pracovať s veľkou presnosťou.

Integrácia a ukážky

Prieskumy je možné realizovať aj integráciou do Vašich firemných stránok alebo aj do nami vytvorených WEB systémov na mieru pre Vás na akejkoľvek doméne. Viac informácii o možnostiach vývoja aplikácii a WEB systémov si môžete prečítať v sekcii IT riešenia

Krátku ukážku systému TARGETIS a spôsobu vypĺňania údajov nájdete tu: