Strategické poradenstvo DEKRA Development

Chcete mať viac klientov? Chcete zlepšiť ziskovosť organizácie? Chcete ušetriť náklady alebo zrýchliť procesy? Potom ste na správnom mieste.

Cieľom strategického poradenstva je nestranne posúdiť vo firmách nastavenie procesov, analyzovať súčasný stav a pripraviť akčné kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu. Samotné strategické poradenstvo má niekoľko pod-služieb, ktoré sa dajú realizovať viacerými spôsobmi.

Z našich skúseností vyplýva, že vo firmách častokrát panuje takzvaná “prevádzková slepota” a v takom prípade už samotní manažéri firiem nevedia, ako by zlepšili fungovanie. Strategickým poradenstvom dokážu získať pohľad z inej strany, od strategického partnera so skúsenosťami s fungovaním firiem v rôznych segmentoch trhu.

Assesment a development centrum

Pomôžeme Vám odhaliť úroveň zručností a vedomostí uchádzačov o prácu a Vašich aktuálnych zamestnancov.

Mystery shopping/working

Odhalíme Vám emócie, ktoré zažívajú zákazníci pri kontakte s Vašimi zamestnancami. A mystery working Vám pomôže odhaliť to, čo si hovoria Vaši zamestnanci za "Vaším chrbtom".

Analýza vzdelávacích potrieb

Pomôžeme Vám zistiť, v čom sa potrebujú Vaši zamestnanci rozvíjať a nastavíme individuálne rozvojové plány.

Tvorba kompetenčného modelu

Vytvoríme kompetenčný model, ktorý môžete používať pri rozvoji, vzdelávaní, výbere, systéme hodnotenia a systéme odmeňovania zamestnancov.

Procesný a personálny audit

Realizácia profesionálnych personálnych a procesných auditov

Personálny marketing

Dáme Vašej firme tvár, ktorá Vás odlíši od konkurencie a pomôže zaujať kvalitných uchádzačov na trhu práce.

360 stupňová spätná väzba

Poskytneme spätnú väzbu na to, ako je človek vo firme vnímaný svojimi kolegami, prípadne Vašimi klientmi.

Analýza a redizajn procesov

Nestranne posúdime Vaše aktuálne procesy a poradíme v ich nastavení s cieľom vyššej efektivity.

Jasný cieľ a jasná správa

Všetky vyššie uvedené služby tvoria komplexnú sieť, ktorá siaha do všetkých kútov fungovania firiem. Táto sieť služieb ma jediný cieľ, a to je: identifikovať, analyzovať, naplánovať a podať praktickú a užitočnú záverečnú správu, podľa ktorej je možné realizovať konkrétne akčné kroky.  Či už sa jedná o procesy vo firme, HR situáciu, fungovanie obchodného tímu alebo marketingu.