Rozvoj a Vzdelávanie

V oblasti rozvoja a vzdelávania prinášame do firiem individuálny, poradenský prístup pri projektovaní vzdelávacích a rozvojových aktivít a entuziazmus pri realizácii navrhnutého rozvojového programu. Obsah projektov pripravovaných pre každého nášho klienta prispôsobujeme požiadavkám zo strany danej spoločnosti. Sú realizované prostredníctvom rôznych metód a foriem, s cieľom čo najvyššej efektivity v dosahovaní určených cieľov.

Aj keď školenia a rozvojové programy realizujeme pre firmy a na mieru, pre jednotlivcov máme pripravené aj otvorené školenia:

Všetky naše rozvojové a vzdelávacie programy pripravujeme podľa individuálneho zadania klienta.
V prípade, že máte záujem vytvoriť rozvojový, vzdelávací program presne podľa Vašich požiadaviek, kontaktujte nás tu.
Nižšie uvádzame prehľad nami realizovaných rozvojových programov, školení a tréningov usporiadaných do jednotlivých kategórií.

Manažment
Obchod a predaj
Komunikácia a prezentácia
Efektívna práca, rozvoj tímu a jednotlivca
HR
Výrobné firmy
Iné odborné rozvojové aktivity
Teambuilding
Manažment

Rozvojové programy pre vedúcich zamestnancov sú určené pre všetky úrovne manažmentu vo všetkých typoch spoločností. Zameriavajú sa na komplexný rozvoj manažéra a na jeho vedomosti a zručnosti.


 • Asertívne správanie v manažérskych rozhodnutiach
 • HR trendy pre manažérov
 • Budovanie a stabilizácia tímu
 • Motivácia zamestnancov
 • Strategické riadenie firmy
 • Empowering
 • Efektívna prezentácia TOP manažéra
 • Manažérske štýly
 • Krízový manažment v riadení firmy
 • HR trendy pre TOP manažérov
 • Komunikačné zručnosti manažérov
 • Efektívne vedenie porád
 • Koučing & mentoring
 • Kritika a pochvala – efektívne nástroje riadenia
 • Manažérske zručnosti pre začínajúcich manažérov
 • Leadership I., II.
 • Strategické riadenie firmy
 • Monitoring implementovaných systémov riadenia SWOT pre oblasť riadenia
 • Target management system
Obchod a predaj

Tento balík rozvojových programov je zameraný na spôsoby vyhľadávania a oslovenia nových klientov, typológiu obchodných partnerov, prezentačné a predajné zručnosti obchodníkov a predajcov, argumentačné zručnosti, zvládanie námietok, tvorbu obchodnej databázy, telefonickú a e-mailovú komunikáciu, vedenie obchodného prípadu, budovanie vzťahov a ostatné činnosti obchodníka a predajcu.


 • Efektívna obchodná prezentácia
 • Zvládanie náročných situácií na rokovaniach
 • Tipy a triky dobrého obchodníka
 • Pokročilé predajné zručnosti (cross selling-up selling)
 • Zvládanie obchodných námietok
 • Účinné predajné techniky
 • Pro-zákaznická komunikácia
 • Ako nájsť a osloviť klienta
 • Školenie predajcov v kamennej predajni
 • Key account manager- vzťahový management
 • Ako, kde, kedy hľadať a získavať nových klientov?
 • Komplexné obchodné zručnosti v praxi
 • Prezentačné zručnosti pre obchodníka
Komunikácia a prezentácia

Komunikačné tréningy sú zamerané na praktické trénovanie konkrétnych komunikačných situácií z praxe účastníkov. Účastníci trénujú asertívne reakcie na rôznych typoch komunikačných partnerov a situácií. Ďalej sa učia viesť efektívny telefonický rozhovor s cieľom zanechať dobrý dojem na strane klienta, napísať reprezentatívny e-mail po obsahovej a štylistickej stránke a zvládať náročné komunikačné situácie.


 • Argumentačné zručnosti
 • Efektívna prezentácia (videotréning)
 • Neštandardné komunikačné techniky
 • Predchádzanie konfliktom/ riešenie konfliktov
 • Asertívna komunikácia voči rôznym typom komunikačných partnerov
 • Asertivita v praxi
 • Profesionálna telefonická komunikácia
 • Profesionálna e-mailová komunikácia
 • Biznis etiketa
 • Zvládanie náročných komunikačných situácií
 • Prezentačné zručnosti I., II.
 • Efektívna komunikácia pre zákaznícke centrum
 • Efektívna komunikácia pre Help Desk
 • Efektívna komunikácia pre recepčné
 • Prozákaznícka orientácia
Efektívna práca, rozvoj tímu a jednotlivca

Tieto rozvojové programy sú zamerané na efektívnu tímovú prácu, správnu prácu s časom a bezproblémovú tímovú komunikáciu. Ich cieľom je komplexný rozvoj účastníka alebo tímu vo vybranej téme. Prebiehajú formou rozboru konkrétnych problémov a následným stanovením riešení.


 • Tipy a triky time managementu
 • Efektívna tímová komunikácia a spolupráca
 • Stress management
 • Tréning školiteľov
 • Neverbálna komunikácia
 • Organizačné zručnosti
 • Tvorba myšlienkových a procesných máp
 • Efektívna spolupráca s interným zákazníkom I., II.
 • Tímový duch – nástroj na zvýšenie efektivity
HR

HR tréningové programy sú určené pre všetkých zamestnancov pracujúcich v oblasti ľudských zdrojov alebo zamestnancov, ktorých istá časť pracovnej agendy tvorí HR oblasť. Venujú sa technikám vzbudenia záujmu u kandidáta, vedenia efektívneho výberového procesu, filtrácie kandidátov a technikám rozpoznania osobnosti uchádzača o prácu. Sú súčasťou aj témy personálneho marketingu a rozvoja a vzdelávania zamestnancov.


 • Výberový proces od A do Z
 • Adaptácia a plánovanie kariéry zamestnancov
 • Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov I., II.
 • Motivácia hodnotenie a odmeňovanie
 • Exit interview
 • Manažment ľudských zdrojov
 • HR marketing
 • Talent manažment
 • Kvalifikovaný recruiter
 • Personálny marketing
Výrobné firmy

Tieto rozvojové programy sú zamerané na výrobné firmy so všetkými špecifikami, ktoré prináša rozvoj zamestnancov vo výrobnej firme. Ide konkrétne o rozvoj riadiacich a vodcovských kompetencií majstrov, tím lídrov a manažérov, efektívnu komunikáciu s podriadenými a nadriadenými, manažérske činnosti vo výrobe zamerané na stabilizáciu tímu/poskytovanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky, plánovanie, kontrolu, delegovanie, motiváciu, adaptáciu a všetky ostatné manažérske činnosti, ktoré musí dobrý manažér, tímlíder a majster ovládať.


 • Rozvoj vodcovských a riadiacich kompetencií majstrov a predákov I., II., III.
 • Školenie majstrov a tím lídrov vo výrobe
 • Strategické riadenie výrobnej spoločnosti
 • Systémy efektívneho motivovania zamestnancov vo výrobe
 • HR manažment pre výrobné spoločnosti
 • Challenge manažment
 • Change manažment
 • Efektívna reorganizácia výrobnej spoločnosti
 • Efektívna komunikáca vo výrobe
 • Školenia z oblasti nákupu
 • Školenia z oblasti logistiky
Iné odborné rozvojové aktivity

V rámci tohto balíka účastníci nadobúdajú poznatky o zvládaní komunikačných bariér pri kontakte s rôznymi kultúrne odlišnými komunikačnými partnermi, rozvíjajú chápanie súvislostí medzi vybranými paragrafmi Zákonníka práce a aplikačnou praxou, získavajú prehľad o ekonomických aktivitách, s ktorými v rámci svojho pôsobenia prichádzajú do styku.


 • Ekonomika pre manažérov
 • Psychologický koučing
 • Kultúrne rozdiely v biznise
 • Profesionálna asistentka
 • Zákonník práce
 • Media relations
 • Mediálny a komunikačný tréning
 • Vzťahy s verejnosťou
 • Krízová komunikácia
 • Digitálne PR
 • Vytvorenie komunikačnej stratégie
Teambuilding

Z dôvodu prekročenia komfortnej zóny účastníkov sa teambuilding zväčša organizuje mimo pracoviska. V rámci teambuildingu sú striedané aktivity tak, aby sa dosahovali vopred zadané ciele: Analýza a zlepšenie procesov, stanovenie cieľov a plánovanie, posilňovanie tímového ducha a kooperácie v tíme, spoznávanie sa navzájom v rámci tímu a upevnenie neformálnych väzieb. Celý priebeh teambuildingovej aktivity organizujú zábavným prístupom naši interní inštruktori, ktorí dohliadajú na to, aby sa každý člen podujatia bavil.


 

Všetky rozvojové aktivity realizujeme formou skupinových školení, workshopov, tréningov a formou individuálnych alebo skupinových koučingov. Pre viac informácií kontaktujte našich metodikov.