IT a Marketingové školenia

Tréning školiteľov

Posted on

Cieľ: Naučiť interných školiteľov ako sa pripravovať na interné vzdelávacie aktivity,  správne stanoviť cieľ vzdelávania kolegov, správna identifikácia dôležitých informácií vo vzťahu k sledovanému cieľu a následná voľba správnych metód a foriem vzdelávania kolegov. Príprava materiálov, ktoré následne vie účastník vzdelávania používať vo svojej praxi. Celkový rozsah: 1 deň Vzdelávanie sa realizuje celodňovou formou od 9:00 – 16:00

IT a Marketingové školenia

Personálny marketing

Posted on

Cieľ: Zoznámiť účastníkov vzdelávania s modernými a alternatívnymi metódami propagácie pracovných miest na trhu práce Celkový rozsah: 1 deň Vzdelávanie sa realizuje celodňovou formou od 9:00 – 16:00 Použité metódy/techniky: interaktívna prednáška aktívna spätná väzba modelové situácie brainstorming praktický nácvik Dátum a miesto realizácie: Podľa dohody s klientom (u klienta, v DEKRE, v hoteli,…) Na […]

IT a Marketingové školenia

Školenie: úprava fotografií v Lightroom/Adobe camera RAW časť2

Posted on

Obsah 6 hodinového kurzu: Úprava kontrastu a efektov pomocou kriviek DUAL-TONE a jeho využitie Prechodové filtre a ich separovanie v rámci fotografie Práca so svetlom – oblastné úpravy expozície, kontrastu a farby Odstraňovanie nežiaducich častí fotografie, využitie AI v grafike Vignetovanie, a skreslenia objektívov – korekcie, umelecké využitie Organizovanie fotografií v Lightroom a hromadné operácie […]

IT a Marketingové školenia

Školenie: úprava fotografií v Lightroom/Adobe camera RAW časť1

Posted on

Obsah 6 hodinového kurzu: Základy správneho fotografovania pre následné úpravy – expozícia, dynamický rozsah a ako s ním pracovať Súbory a ich využitie, výhody RAW formátu a JPG úpravy kompozície v postprocese – veľkosť snímača a ako to využiť Zoznámenie sa s užívateľským rozhraním a ovládacími prvkami Práca s histogramom a základy práce s kontrastom […]