IT a Marketingové školenia

Personálny marketing

Cieľ:

Zoznámiť účastníkov vzdelávania s modernými a alternatívnymi metódami propagácie pracovných miest na trhu práce

Celkový rozsah: 1 deň

Vzdelávanie sa realizuje celodňovou formou od 9:00 – 16:00

Použité metódy/techniky:

 • interaktívna prednáška
 • aktívna spätná väzba
 • modelové situácie
 • brainstorming
 • praktický nácvik

Dátum a miesto realizácie:

Podľa dohody s klientom (u klienta, v DEKRE, v hoteli,...)
Na výber je viacero možností miest vzdelávania

Obsah školenia/rozvojového programu:

 • Analýza súčasných marketingových kanálov
 • Prehľad online marketingových kanálov a ich úspešnosti
 • Metodika podávania informácii v online a offline svete
 • Pravidlá textovej tvorby inzerátov pracovných pozícií
 • Ako motivovať čitateľov a ako za pár sekúnd získať ich pozornosť
 • Pasívne formy personálneho marketingu v rámci firemnej kultúry
 • Úvod do online reklamných kanálov: facebook, instagram, LinkedIN
 • Automatizácia procesov v online propagovaní
 • Vytváranie siete prelinkov medzi médiami
 • Možnosti a efektívne metódy propagácie pracovných ponúk na Facebooku
 • Google ako nástroj na zvyšovanie návštevnosti a sledovanie úspešnosti
 • Offline a kreatívne formy personálneho marketingu
 • Najúspešnejšie formy propagácie pracovných miest
 • Workshop – nastavenie kampaní na Facebooku
 • Workshop – kreatívny proces tvorby inzercie

Certifikát:

Absolventi vzdelávania dostávajú certifikát o absolvovaní tréningu.