IT a Marketingové školenia

Tréning školiteľov

Cieľ:

Naučiť interných školiteľov ako sa pripravovať na interné vzdelávacie aktivity,  správne stanoviť cieľ vzdelávania kolegov, správna identifikácia dôležitých informácií vo vzťahu k sledovanému cieľu a následná voľba správnych metód a foriem vzdelávania kolegov. Príprava materiálov, ktoré následne vie účastník vzdelávania používať vo svojej praxi.

Celkový rozsah: 1 deň

Vzdelávanie sa realizuje celodňovou formou od 9:00 – 16:00

Použité metódy/techniky:

• Brainstorming;
• práca v malých skupinách;
• analýza situácií z praxe účastníkov;
• praktické ukážky riešení doplnené o spätnú väzbu lektora a skupiny;
• výklad lektora;
• diskusia v skupine;
• video tréning.

Dátum a miesto realizácie:

Podľa dohody s klientom (u klienta, v DEKRE, v hoteli,...)
Na výber je viacero možností miest vzdelávania

Obsah školenia/rozvojového programu:

 • Teoretické východiská vzdelávania dospelých
 • Formy a metódy vzdelávania dospelých
 • Identifikácia hlavného cieľa vzdelávacej aktivity
 • Dizajn vzdelávacej aktivity /osnova a učebný plán/
 • Textové spracovanie témy /správny obsah v správnom poradí/
 • Verbálne pôsobenie na publikum
 • Neverbálne pôsobenie na publikum
 • Zvládanie náročných účastníkov
 • Ako zvládnuť úvod a záver školenia
 • Práca s publikom /individuálna, skupinová/
 • Didaktické pomôcky v lektorskej praxi
 • Praktický nácvik môjho školenia /video tréning/
 • Testovanie účastníkov vzdelávania

Certifikát:

Absolventi vzdelávania dostávajú certifikát o absolvovaní tréningu.